Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zlękniony

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zalękniony, przelękły, strwożony, spłoszony, zatrwożony, † przelęknięty, struchlały, przestraszony, wystraszony, spanikowany, wylękniony, trwożny, wylękły, zszokowany, zastrachany, † przelękniony, zestrachany, przerażony,
  2. trwożliwy, strachliwy, tchórzliwy, zahukany, panikarski, lękliwy, nieśmiały, podszyty strachem/ tchórzem, dziki, pierzchliwy, płochliwy, potulny, trwożny, niepewny, bojaźliwy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...