Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zjednać

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pozyskać, uwieść, przeciągnąć kogoś na swoją stronę, skaptować, znęcić, ugadać, zniewolić, zyskać, przywabić, zwerbować, ująć, podbić, skokietować, przynęcić, przejednać, zwabić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...