Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zgorzeć

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. † a. podn spłonąć, zetlić się, pójść z dymem, zetleć, skopcić się, sfajczyć się, spalić się, spopielić się, spopieleć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...