Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim zgniłek

Poznaj jak inaczej można określić słowo zgniłek. Znaleziono 65 wyrazów bliskoznacznych do słowa zgniłek.

  1. słabeusz, wyskrobek, † charłak, chuderlak, mimoza, wymoczek, cherlak, mizerota, marnota, baba, chucherko, wulg. wypierdek, wrażliwiec, cherlawiec, mizerotka, mięczak, mizeractwo, chuchrak, nadwrażliwiec, mizerak, chłoptyś, chuchro,
  2. parszywiec, łapserdak, szmata, bestia, posp. śmierdziel, łajza, łajdak, posp. wesz, marnota, gadzina, posp. psubrat, bydlę, posp. wsza, zero, obwieś, niegodziwiec, obrzydliwiec, mydłek, posp. jucha, miernota, nikczemnik, drań, kawał drania, łajdaczyna, łotr (spod ciemnej gwiazdy), łajdus, łachudra, nic, łobuz, łach, szwarccharakter, szelma, podlec, skunks, szuja, posp. gnida, posp. menda, nędznik, szmaciarz, bydlak, szubrawiec, kreatura, kanalia,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej zgniłek

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...