Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zgasnąć

Wszystkie 53 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zagasnąć, dogasnąć, dotlić się, wypalić się, podopalać się, dopalić się,
  2. np. o świetle silniku wyłączyć się, stanąć, zagasnąć, zatrzymać się,
  3. przen. zagasnąć, zblednąć, pociemnieć, poczernieć, ściemnieć, zaciemnić się, sczernieć, przyczernieć,
  4. przen.np. o sławie troskach wygasnąć, zaniknąć, przeminąć, zagasnąć, przebrzmieć, skończyć się, dobiec końca, dobiec do końca, zamrzeć, zmaleć,
  5. przen.podn.skończyć życie umrzeć, zasnąć w Panu, powiększyć grono aniołków, zasnąć na wieki, oddać duszę, odejść (z tego świata), opuścić ten świat, pójść do wieczności, przenieść się na łono Abrahama, podn. skonać, † przenieść się do boskiej/niebieskiej/wiecznej chwały, pójść do Boga, podn. zagasnąć, przenieść się na tamten świat, omarynarzu odejść na wieczną wartę/wachtę, wyzionąć ducha, zamknąć oczy/powieki, dokonać dni/życia/żywota, usnąć snem wiecznym, rozstać się z życiem, zejść z areny życia, zemrzeć, dać ducha Bogu, stanąć przed Bogiem, spocząć w Bogu,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...