Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zdezaktualizowany

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nieaktualny, przestarzały, zwietrzały, wczorajszy, przedwczorajszy, nie na czasie, stary,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...