Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zdemoralizować

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zdeprawować, zgorszyć, rozpuścić, zdegenerować, zezwierzęcić, wykoleić, wywieść/zwieść kogoś na manowce, znieprawić, sprowadzić kogoś na bezdroża/złą drogę, zepsuć, popsuć, posp. zeszmacić, odczłowieczyć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...