Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zdegenerować

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wynaturzyć, zepsuć, wykoleić, znieprawić, zbydlęcić, zwyrodnić, zezwierzęcić, zgorszyć, zdemoralizować, popsuć, zdeprawować, wypaczyć, zdeformować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...