Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zbiedniały

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zubożały, spauperyzowany, biedny, zbankrutowany, ubogi, zrujnowany, spsiały, zdziadziały, spłukany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...