Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zatankować

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. napełnić zbiornik nalać, wlać,
  2. pot. żart. napić się, posp. ożłopać się, opić się, posp. pochlać, posp. ochlać się, napompować się, posp. nażłopać się, posp. nachlać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...