Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zasklepić się

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zamknąć się w sobie odosobnić się, zamknąć się w czterech ścianach, pozaszywać się, opancerzyć się, wyizolować się, schować się jak ślimak w skorupie, odizolować się, zaszyć się (w kąt), zaskorupić się, odseparować się,
  2. np. o ranie zabliźnić się, pozarastać, zagoić się, pozasklepiać się, pozrastać się, zbliznowacieć, zarosnąć (się),

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...