Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zarejestrować

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zanotować, odnotować, skatalogować, nagrać, spisać, utrwalić, sfilmować, zewidencjonować, zapisać,
  2. o zmysłach spostrzec, wypatrzyć, ułowić, przyuważyć, chwycić, zobaczyć, złowić, zauważyć, zaobserwować, dojrzeć, dostrzec, uchwycić, ujrzeć, pochwycić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...