Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zaprzeczać

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. oponować, wyrażać sprzeciw, negować, sprzeciwiać się, przeciwstawiać się, protestować, odmawiać komuś racji, stawiać weto,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...