Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zapał

Wszystkie 30 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. entuzjazm, żarliwość, energia, bojowość, samozaparcie, żywość, werwa, animusz, ochoczość, fantazja, zaparcie, pasja, żar, wena, wigor, neofityzm, energiczność, † frenezja, ogień, gorliwość, pozytywna szajba, ikra, życie, skwapliwość, żywotność, temperament, ferwor, ochota, płomień, duch,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...