Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zaobserwować

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. spostrzec, ujrzeć, uchwycić, wychwytać, przyuważyć, wypatrzyć, schwycić, zauważyć, odnaleźć wzrokiem, wychwycić, zoczyć, zobaczyć, dopatrzyć się, odnotować, zarejestrować, dojrzeć, dostrzec,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...