Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zanotować

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wynotować, pozapisywać, odnotować, spisać, † zakonotować, zaprotokołować, ponotować, zapisać, zarejestrować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...