Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zamroczyć się

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odurzyć się, ogłuszyć się,
  2. zasępić się, nachmurzyć się, sposępnieć, zmarkotnieć, zasmucić się, osępieć, spoważnieć, osowieć, pomarkotnieć, spochmurnieć, pogrążyć się w smutku, posmutnieć, zachmurzyć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...