Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim zamknąć

Poznaj jak inaczej można określić słowo zamknąć. Znaleziono 57 wyrazów bliskoznacznych do słowa zamknąć.

  1. np. drzwi pozamykać (na cztery/wszystkie spusty), domknąć, przymknąć, przekręcić klucz, zasunąć, zatrzasnąć, † zawrzeć, zaryglować,
  2. np. przejazd zastawić, zabarykadować, zablokować, zagrodzić, zatarasować, pozagradzać, poodcinać, pozastawiać, pozamykać, odciąć,
  3. pot.np. kran zakręcić, powyłączać, pozamykać, wyłączyć, pozakręcać,
  4. np. firmę polikwidować, zawiesić, pozwijać, pozamykać, skasować, rozwiązać, pozawieszać, porozwiązywać, pokasować, zwinąć, zlikwidować,
  5. np. przestępcę wsadzić, wsadzić kogoś do ciupy, przymknąć, wpakować kogoś do mamra, posłać kogoś za kratki, zatrzymać, zapuszkować, pozamykać, pozbawić kogoś wolności, aresztować, zapudłować, internować, osadzić kogoś w areszcie, zaaresztować, powsadzać, † pojmać, zwinąć, przyskrzynić, uwięzić,
  6. np. posiedzenie zakończyć, sfinalizować, zawiesić, skończyć,

Dodaj stronę Synonim.ORG do pulpitu w 3 krokach

Ta strona wykorzystuje nowoczesne możliwości internetowe, aby zapewnić Tobie wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Wykonaj 3 kroki i ciesz się wygodą korzystania ze słownika synonimów języka polskiego na swoim telefonie.

Krok 1

Kliknij w dymek który jest na samym dole ekranu

krok 1

Krok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj" aby zatwierdzić

krok 2

Krok 3

Od tego momentu masz dostęp do Synonim.ORG z pulpitu

krok 3

Podziel się z innymi użytkownikami bazą synonimów

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...