Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zamierać

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obumierać, usychać, wygasać, ginąć, przebrzmiewać, mrzeć, przekwitać, marnieć, kończyć się, chylić się/mieć się ku końcowi, dogasać, dobiegać końca, niknąć, zanikać, rozkładać się, gasnąć, więdnąć,
  2. np. o ulicach pustoszeć, wyludniać się, wymierać, opróżniać się,
  3. nieruchomieć, zastygać w bezruchu,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...