Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zakutać

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. okutać, pootulać, opatulić, spowić, spowinąć, poowijać, opleść, obtulić, okręcić, obwinąć, pooplatać, omotać, poobwijać, otulić, pookręcać, owinąć, zamotać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...