Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zagrzmieć

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zadudnić, gruchnąć, grzmotnąć, rozdźwięczeć się, huknąć, zabębnić, załoskotać, walnąć, uderzyć, załomotać,
  2. wrzasnąć, krzyknąć, zakrzyknąć, podnieść głos, posp. wydrzeć gębę/ mordę/pysk, wydrzeć się, rozedrzeć się, huknąć, zaryczeć, wydać/wznieść okrzyk, zakrzyczeć, ryknąć, zahuczeć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...