Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zachęta

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. impuls, czynnik mobilizujący, stymulant, argument, sprężyna, motywacja, spiritus movens, słowa zachęty, inspiracja, powód, siła motoryczna/sprawcza, pobudka, asumpt, zielone światło, ostroga, podnieta, pożywka, bodziec, motyw, doping, przyczyna,
  2. inf podpowiedź,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...