Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zaapelować

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zwrócić się z apelem wezwać, zakląć, uderzyć, poprosić,
  2. praw. odwołać się, zaskarżyć, wnieść apelację/zażalenie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...