Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: zażerać się

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. posp. najadać się, zapychać się, odjadać się, posp. przeżerać się, podjadać sobie, posp. szamać, zajadać się, posp. obżerać się, posp. wtrząchać, posp. wtrajać, popuszczać pasa, dogadzać brzuchowi, posp. ćpać, opychać się, objadać się, jeść za dwóch, napychać się, paść się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...