Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wzmocnić się

Wszystkie 27 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nabrać sił pokrzepić się, okrzepnąć,
  2. przybrać na sile wzmóc się, uintensywnić się, ożywić się, rozognić się, zwiększyć się, spotężnieć, pogłębić się, spotęgować się, narosnąć, urosnąć (w siłę), nasilić się, zwielokrotnić się, natężyć się, wezbrać, rozwielmożnić się, zintensyfikować się, ustokrotnić się, rozwinąć się, powiększyć się, podwyższyć się, podnieść się,
  3. powiększyć się liczebnie zwiększyć się, spotężnieć, rozbudować się, rozrosnąć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...