Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wysadzić

Wszystkie 28 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. drzwi wyważyć, wywalić, rozbić, wyłamać,
  2. np. dom zburzyć, roztrzaskać, powysadzać, zniszczyć, zrównać coś z ziemią, roznieść, rozwalić, obrócić coś wniwecz/w gruzy/w perzynę, wyburzyć, znieść, rozsadzić, posp. rozpirzyć, posp. rozpieprzyć, zdruzgotać,
  3. ozdobić obsadzić, wybić, powybijać, poobsadzać,
  4. pot.np. głowę wystawić, wyciągnąć, wysunąć, wyściubić, wytknąć,
  5. pot.z pojazdu wyrzucić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...