Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wyrodnieć

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. degenerować się, wyradzać się, dziczeć, wynaturzać się, karleć, marnieć, karłowacieć, odczłowieczać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...