Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wyrażać

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przedstawiać, wypowiadać, manifestować, zdradzać, wysławiać, uwidaczniać, artykułować, objawiać, dawać odczuć/ znać po sobie, ujmować w słowa, uzewnętrzniać, przejawiać, przedkładać, okazywać, prezentować, pokazywać, formułować, werbalizować, ujawniać, wyznawać, demonstrować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...