Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wyperswadować

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odradzić, zniechęcić, odciągnąć, przemówić do rozsądku/rozumu, odwieść, posp. wybić coś komuś z głowy/ze łba,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...