Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wykreować

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. stworzyć, wyczarować, nakreślić, utworzyć, zbudować, ukształtować,
  2. mianować, nominować, wyznaczyć, naznaczyć, powierzyć godność, pasować, powołać, ustanowić, typować, obwołać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...