Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wydzielać się

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. tworzyć się, wytwarzać się, uwalniać się, wyzwalać się, powstawać, wydobywać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...