Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wychodzić

Wszystkie 40 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wybywać, wyruszać, kierować się ku wyjściu, wypuszczać się, ewakuować się, wycofywać się, wynosić się, odpływać, zabierać się, brać kurs na coś, oddalać się, udawać się dokądś, wyłazić, wypływać, ruszać z miejsca, odchodzić,
  2. stać się widocznym ukazywać się, pokazywać się, pojawiać się, wydostawać się, prezentować się, występować, wyłaniać się,
  3. pot.być opublikowanym ukazywać się, pojawiać się,
  4. pot.o włosach wypadać, wyłazić,
  5. pot. wyczerpywać się, kończyć się,
  6. pot. załatwić coś wydeptać, wymolestować, skombinować, wykołatać, wydreptać, wyjednać, zaklepać, wylatać, wykombinować, wystarać się, wyprosić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...