Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wyalienować się

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyobcować się, zejść komuś z oczu, unikać kontaktu/towarzystwa, wyizolować się, odstać, schować się jak ślimak w skorupie, odizolować się, zaskorupić się, zamknąć się w czterech ścianach, pozostać w odosobnieniu, umrzeć dla świata, trzymać się na uboczu, usunąć się, utracić więzi z kimś, oddalić się, odgraniczyć się, odsunąć się, odseparować się, zerwać ze światem,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...