Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wtajemniczyć

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. poinformować, zaznajomić, wprowadzić, zapoznać, zdradzić sekret/tajemnicę, dopuścić/przypuścić kogoś do tajemnicy, zorientować, uświadomić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...