Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: woleć

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. preferować, przedkładać, być zwolennikiem czegoś/kogoś, cenić coś/kogoś bardziej, stawiać coś/kogoś wyżej, optować za czymś/kimś, ciążyć/grawitować/skłaniać się ku czemuś, † inklinować, dawać/przyznawać czemuś/komuś pierwszeństwo,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...