Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wesprzeć

Wszystkie 26 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. podeprzeć, popodpierać, podtrzymać, podbić, umocnić, podstemplować,
  2. okazać komuś pomoc podeprzeć, wspomóc, udzielić komuś pomocy, dać komuś oparcie/wsparcie, przyjść komuś z pomocą, okazać komuś pomoc, być/stać po czyjejś stronie, dofinansować, wzmocnić, stać u czyjegoś boku, posłużyć komuś ramieniem, poratować, stać przy czyimś boku, dopomóc, podratować, szepnąć słówko, pomóc, wyciągnąć pomocną dłoń, być/stać za kimś, stać przy czymś/kimś,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...