Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: werwa

Wszystkie 32 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wigor, żar, dynamiczność, witalizm, zapał, ożywienie, ogień, żarliwość, bojowość, żywiołowość, pasja, dziarskość, rozentuzjazmowanie, energiczność, płomień, duch, animusz, fantazja, entuzjazm, żywość, dynamika, temperament, przebojowość, prężność, dynamizm, życie, witalność, ikra, posp. szwung, energia, żywotność, swada,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...