Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wentylować

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wietrzyć, przewietrzać,
  2. analizować, maglować, roztrząsać, rozpatrywać, prześwietlać, wałkować, omawiać, brać coś pod lupę, rozwałkowywać, rozkładać coś na czynniki pierwsze, interpretować, rozważać, dyskutować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...