Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wcielony

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. istny, rzeczywisty, zwykły, wykapany, zwyczajny, w całym/pełnym tego słowa znaczeniu, nic innego jak, prawdziwy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...