Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: wazeliniarski

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.pogard. lokajski, przymilny, serwilistyczny, pochlebny, laurkowy, pochlebczy, służalczy, wiernopoddańczy, przypochlebny, lizusowski, fagasowski,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...