Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ważyć się

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odważać się, zdobywać się na odwagę, poważać się, decydować się, śmieć, posuwać się do czegoś, ośmielać się, porywać się na coś, mieć czelność/ odwagę/śmiałość,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...