Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: właściwy

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. należyty, słuszny, celny, prawidłowy, trafny, odpowiedni, bezbłędny, adekwatny, dobry, stosowny, poprawny,
  2. charakterystyczny, typowy, symptomatyczny, specyficzny, swoisty, reprezentatywny, znamienny,
  3. zgodny z rzeczywistością prawdziwy, autentyczny, faktyczny, rzeczywisty,
  4. dysponujący kompetencjami kompetentny, uprawniony, władny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...