Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: uzewnętrznienie

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przejaw, symptom, oznaka, znak, uwidocznienie, znacznik, wyraz,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...