Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: uzdolnienie

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. talent, geniusz, smykałka, dryg, iskra boża, dar, żyłka, dyspozycja, zacięcie, skłonność, nerw, zdolność, lwi pazur, powołanie, predyspozycja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...