Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: utrzymać

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. ciężar podtrzymać, wytrzymać, unieść,
  2. np. rodzinę wyżywić,
  3. np. porządek zachować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...