Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ustawać

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przemijać, znikać, utykać, chylić się/mieć się ku końcowi, dobiegać końca, przycichać, ustępować, ścichać, kończyć się, ściszać się, odchodzić w niepamięć/zapomnienie, przebrzmiewać, ucichać, mijać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...