Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ustanowić

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. prawo uchwalić, wydać, powprowadzać, zadekretować, zaprowadzić, pouchwalać, wnieść, przyjąć, powydawać, zawrzeć, zatwierdzić, wprowadzić,
  2. np. następcę mianować, wyznaczyć, obrać, nominować, pasować, naznaczyć, wytypować, wykreować, obwołać, powołać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...