Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: usprawnienie

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. udoskonalenie, unowocześnienie, ulepszenie, innowacja, ułatwienie, żart. wodotrysk, bajer, udogodnienie, gadżet,
  2. modernizacja, technizacja, przebudowa, reorganizacja, technicyzacja, racjonalizacja, nowelizacja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...