Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: urobić

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nadać kształt czemuś uformować, ukształtować, wyrobić, ugnieść, wyfasonować, sformować, wymodelować,
  2. wpłynąć na kogoś ugadać, zjednać, przekonać, namówić, pchnąć, nakręcić, wyperswadować, przekabacić, skłonić, podmówić, nakłonić, zachęcić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...