Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: upraszczać

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ułatwiać, usprawniać, uczytelniać, symplifikować, uprzystępniać, udoskonalać, doskonalić,
  2. obniżać poziom spłycać, prymitywizować, ubożyć, wulgaryzować, infantylizować, degradować, banalizować, zubożać, trywializować, pozbawiać coś głębi, zubażać, spłaszczać, równać w dół,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...